Canik Başarı Üniversitesi'ne Hoş Geldiniz

Canik Başarı Üniversitesi, 2010 yılında Başarı Eğitim ve Kültür Vakfı ve Tanrıverdi Vakfı tarafından kurulmuştur.

Canik Başarı Üniversitesi, bilginin üretilmesinde insana ve çevreye saygıyı temel almaktadır. Bilgiye ulaşma, bilgiyi üretme ve kullanma aşamalarında disiplinlerarası yaklaşımı ve eleştirel düşünmeyi ön plana çıkarmıştır. Eğitim ve araştırma faaliyetleri; evrensel değerleri ve bilimsel etik kuralları yerel çerçevede ele alan, üretken ve yenilikçi bireylerin yetiştirilmesi hedefi doğrultusunda şekillendirilmiştir.

Karadeniz Bölgemizin eğitim, kültür, sanat, turizm ve ticaret merkezi olan Samsun'un zirvesinde, doğanın içinde, Samsun ve Karadeniz'in büyüleyici manzarasının tamamına hakim olağanüstü bir konumda yer almaktadır .

★  Kütüphane ★  Uluslararası Ofis ★  Pedagojik Formasyon ★  Enstitüler ★  Fakülteler & Bölümler
★  Tüm Duyurular ★  Tüm Haberler ★  Tüm Etkinlikler ★  Ziyaret Formu ★  Materyal Talep Formu
Yukarı